Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hàng năm có trên 85% doanh nghiệp có lãi

(PLVN) - Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đảng viên từ 114 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội.

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Sau hợp nhất, Đảng bộ có 114 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc (gồm 67 đảng bộ và 47 chi bộ cơ sở) và gần 7.000 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị cần tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương;

Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển, nâng cấp quy mô tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

Hơn nữa, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 người; Bầu ban thường vụ, ủy ban kiểm tra.

Đại hội cũng đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện các khâu đột phá của tỉnh. Đối với các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, phấn đấu hàng năm có trên 85% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm