Đảng bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 57 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành 6/7 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định gần 298 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tham gia đóng góp hơn 100 văn bản là dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư; tự kiểm tra gần 177 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hàng ngàn văn bản tại các địa phương. Đồng thời, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện 116 việc tư vấn pháp lý cho các cấp có thẩm quyền trong tỉnh. Chất lượng công tác tư vấn đều đạt kết quả tốt, được UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ngành đánh giá cao, tiếp thu trong quá trình giải quyết các vụ việc.

Công tác hành chính tư pháp được đẩy mạnh, các thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân; có 94,2% việc hộ tịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh được giải quyết trước và đúng hạn. Từ năm 2016 đến năm 2020, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện 2.378 vụ, việc trợ giúp pháp lý. Đến nay, hơn 80% số xã trên địa bàn tỉnh được tiếp cận pháp luật thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác tư pháp. Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắcnhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới từ 1 đến 3 đảng viên; xây dựng 2 điển hình tiên tiến trở lên và lựa chọn 3 đảng viên có việc làm thiết thực, cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng.

Đảng bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1
 Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm