Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với người khuyết tật

(PLVN) - Ngày 12/5, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức công bố trực tuyến kết quả đánh giá nhanh tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 đối với người khuyết tật. 

Lễ công bố Đánh giá nhanh tác động của Covid-19 đối với người khuyết tật

Lễ công bố Đánh giá nhanh tác động của Covid-19 đối với người khuyết tật

Nghiên cứu trên gần 1.000 người khuyết tật của UNDP Việt Nam cho thấy, 30% số người khuyết tật đang thất nghiệp, 49% số người bị giảm thời gian làm việc, 59% số người có thu nhập bị cắt giảm.

Hiện nay, chỉ những người có giấy chứng nhận khuyết tật đặc biệt nặng và nặng mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói phúc lợi xã hội của Chính phủ, do đó nhiều người khuyết tật nhẹ không nằm trong đối tượng hỗ trợ.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng nêu rõ dấu hiệu tích cực về mức độ nhận thức của người khuyết tật về dịch Covid-19. Theo đó, 67% số người trả lời cho biết, họ nhận được thông tin đầy đủ và kịp thời về các hoạt động ứng phó dịch bệnh.

Trên cơ sở các phát hiện của đánh giá nhanh, UNDP Việt Nam đưa ra một số khuyến nghị như hỗ trợ khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người khuyết tật về chăm sóc y tế; cung cấp thực phẩm, vật phẩm; trợ cấp tài chính, giảm tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hình minh họa

Cải cách mạnh mẽ thể chế để nâng tầm hội nhập quốc tế

(PLVN) - Để những chủ trương và giải pháp về hội nhập quốc tế được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, trong giai đoạn tới, Chính phủ cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế theo hướng đồng hành, tạo ra những lợi ích để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới.

Đọc thêm