Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (29/4), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cho hơn 300 chức sắc, chức việc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Kim Miên phổ biến các quy định và giải đáp những kiến nghị, thắc mắc liên quan đến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vai trò của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian trong tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử.

Theo ông Kim Miên, Hội nghị nhằm giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thấy rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, từ đó góp sức tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo trong tỉnh thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có uy tín, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân, thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác bầu cử; tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử đạt kết quả cao, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri ảnh 1
Các chức sắc tôn giáo nghiên cứu tài liệu hỏi – đáp bầu cử. 

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cũng phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, quá trình thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng giữa những người ứng cử, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày 6/5/2021 đến ngày 11/5/2021.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị 

Đồng thời, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo các địa phương vào “cao điểm” đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quyền, trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử để cử tri tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất; Ngành chức năng hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử ở các địa phương; đảm bảo việc trang trí tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến bầu cử; quan tâm phòng chống dịch COVID-19 để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp.

Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 với số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người, trong đó Trung ương đưa về 2 người. Số người do địa phương giới thiệu có cơ cấu cụ thể: nữ 5 (chiếm 62,5%), trẻ 3 (chiếm 37,5%) và tái cử 1. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổng số người ứng cử là 83 người; cấp huyện tổng số người ứng cử là 386 người; cấp xã tổng số người ứng cử là 2.846 người.

Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, cụ thể đối với bầu cử đại biểu Quốc hội có 2 đơn vị (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu); bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 17 đơn vị (trong đó 1 đơn vị bầu 2 đại biểu, 16 đơn vị bầu 3 đại biểu); bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có 67 đơn vị bầu cử (trong đó 1 đơn vị bầu 2 đại biểu, 42 đơn vị bầu 3 đại biểu, 19 đơn vị bầu 4 đại biểu, 5 đơn vị bầu 5 đại biểu); bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 521 đơn vị bầu cử (trong đó 75 đơn vị bầu 2 đại biểu, 289 đơn vị bầu 3 đại biểu, 80 đơn vị bầu 4 đại biểu, 77 đơn vị bầu 5 đại biểu).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm