Đẩy mạnh phong trào không thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên Nam Định

(PLVN) - Để thực hiện hiệu quả hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, Tỉnh Đoàn Nam Định đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, đẩy mạnh phong trào không thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên.

Tuyên truyền về tác hại thuốc lá cho đoàn viên, thanh niên.

Tuyên truyền về tác hại thuốc lá cho đoàn viên, thanh niên.

Hàng năm, Tỉnh Đoàn kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, triển khai kế hoạch hoạt động đến Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố, các cơ sở Đoàn trực thuộc. Những năm qua, Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 đến 31-5) và Ngày thế giới không thuốc lá (31-5). 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng và ban hành văn bản tuyên truyền đến Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố, các cơ sở Đoàn trực thuộc về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đến mọi tầng lớp nhân dân; phổ biến các tài liệu phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, các chương trình tư vấn sức khỏe; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Đoàn như website, bản tin thanh niên, facebook của Đoàn Thanh niên các cấp.

Đặc biệt, tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT... trong tỉnh, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên ngay từ đầu các năm học xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường với nhiều hình thức như: tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không hút thuốc lá;

Lồng ghép vào chương trình giảng dạy trong giờ sinh hoạt công dân gồm các nội dung, kiến thức về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá; những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tại các cơ sở Đoàn, Đoàn Thanh niên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu “Nói không với thuốc lá” với tinh thần: Cán bộ Đoàn là những người tiên phong trong việc không hút thuốc lá nơi công cộng.

Đây cũng là một trong những nội dung hoạt động của các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn”.

Tiến hành treo các bảng cấm hút thuốc lá, pa nô, băng rôn với nội dung xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó đẩy mạnh phong trào không thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè, cộng đồng cùng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, không có khói thuốc lá. 

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 đến 31-5) năm 2020 với chủ đề: “Bảo vệ thanh niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về tác hại của thuốc lá; về lợi ích của môi trường khi không có khói thuốc lá; các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá… nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của thanh, thiếu niên về phòng chống tác hại của việc hút thuốc lá. 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân không dùng thuốc lá trong lễ cưới, lễ tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và các cuộc vui gia đình, bạn bè. Tổ chức cho các tổ chức cơ sở Đoàn ký cam kết xây dựng môi trường làm việc, học tập, trong hoạt động sinh hoạt tập thể của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thanh, thiếu niên không có khói thuốc lá. Nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, nơi công cộng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm