Đề nghị nâng cao mức sống, điều kiện làm việc cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP HCM vừa có văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt việc nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
Theo UBND TP, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tuy đã được cải thiện song vẫn còn không ít khó khăn.
Theo UBND TP, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tuy đã được cải thiện song vẫn còn không ít khó khăn.

Trong đó, UBND TP HCM nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phát huy trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc không ngừng nâng cao thu nhập và phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thành phố khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiến tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc của người lao động.

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố và thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho công nhân mua, thuê và thuê mua tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo đánh giá của UBND TP, trong thời gian qua, Thành phố và Liên đoàn Lao động đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mỗi bên đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Tuy vậy, theo UBND TP, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tuy đã được cải thiện song vẫn còn không ít khó khăn, bức xúc, đặc biệt là ở bộ phận công nhân lao động giản đơn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước…

Đọc thêm