Đề xuất miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi ở vùng khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi.
Bếp ăn học đường tại Trường Tiểu học và THCS Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái. (Ảnh: Hồng Thương)
Bếp ăn học đường tại Trường Tiểu học và THCS Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái. (Ảnh: Hồng Thương)

Đề xuất hỗ trợ 9 tháng tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

Theo dự thảo đề xuất chính sách ưu đãi đối với trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT đề xuất đối tượng được hưởng chính sách gồm:

Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 - 5 tuổi thường trú trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn; xã khu vực III, khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (không bao gồm các xã khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền (vùng khó khăn) đang học tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc vùng khó khăn, xã khu vực I và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 - 5 thực hiện phổ cập giáo dục mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang học tại cơ sở giáo dục mầm non.

Đối với trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng quy định nêu trên được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 360.000 đồng/tháng/trẻ em; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Đồng thời, Bộ GD&ĐT đề xuất trẻ em thuộc đối tượng trên học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được miễn học phí. Trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục thì được cấp bù học phí bằng số tiền học phí trẻ em học tại cơ sở giáo dục công lập được hưởng.

Trường hợp trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, cũng được đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng/trẻ em, hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/tháng/trẻ em. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Cán bộ, giáo viên mầm non được đề xuất hỗ trợ 960.000 đồng/tháng

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn đề xuất chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thu hút đội ngũ, ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khi thực hiện phổ cập giáo dục mẫu giáo.

Theo đó, dự thảo đề xuất giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo đáp ứng nhiệm vụ phổ cập được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản. Giáo viên hưởng chính sách thu hút phải cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài) trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 960.000 đồng/tháng, hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Bố trí, tuyển dụng đủ giáo viên theo quy định, bảo đảm tối thiểu có 2 giáo viên/lớp mẫu giáo để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi theo Chương trình Giáo dục mầm non...

Đọc thêm