Điện Nam Đông thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp

(PLVN) - Trong 05 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Nam Đông vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII.

Phường Điện Nam Đông phấn đấu phát triển mạnh mẽ.

Phường Điện Nam Đông phấn đấu phát triển mạnh mẽ.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Đoàn thể chính trị xã hội thị xã Điện Bàn, cùng với những thành tựu phát triển về kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh, thị xã đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phường Điện Nam Đông triển khai thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đề ra.

Trong đó, đã tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; Quốc phòng – an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; bộ mặt đô thị ngày càng rõ nét.

Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền ngày càng tốt hơn, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều khởi sắc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điện Nam Đông thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp ảnh 1
Trụ sở UBND phường Điện Nam Đông 

Kinh tế tiếp tục đạt tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ, công nghiệp. Trong 5 năm qua, giá trị tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,9%/năm, thấp hơn chỉ tiêu NQ ĐH đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất ngành TM-DV và CN- TTCN; đến cuối năm 2020, tỷ trọng các ngành kinh tế TM-DV- CN- Nông nghiệp ước đạt tương ứng là 68,45% - 22,79% - 8,76%.

Trong những năm tới, tình hình chung của cả tỉnh, thị xã dự báo sẽ có nhiều khởi sắc về phát triển kinh tế-xã hội, tác động có lợi đến tình hình phát triển của phường.

Tuy nhiên, tình hình chung vẫn có nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư so với yêu cầu vẫn còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cả những dự án mới và cũ dự báo còn nhiều khó khăn, vướng mắc; những phát sinh trong quá trình phát triển đô thị như tranh chấp, khiếu kiện, an ninh - trật tự, tệ nạn xã hội, môi trường, xây dựng ý thức thị dân, nếp sống văn minh đô thị… đặt ra nhiều thách thức mới.

Thêm vào đó, thời tiết diễn biến khó lường, dịch bệnh … ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ phải tinh giản, năng lực thực tiễn của một số cán bộ, công chức có mặt chưa đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị cũng là một trong những trở ngại đối với quá trình phát triển của phường.

Với quyết tâm và nỗ lực của địa phương trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Điện Nam Đông sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần cho sự phát triển chung của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm