Bán sạch cổ phiếu thu hơn trăm tỷ, sếp Thiên Long xin nghỉ việc

(PLO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Điều hành và phân công nhân sự tạm thời phụ trách công việc điều hành của công ty.

Sản phẩm của Thiên Long.

Sản phẩm của Thiên Long.

Theo đó, nghị quyết đã thông qua việc ông Võ Văn Thành Nghĩa xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Điều hành và chấm dứt hợp đồng lao động với công ty từ ngày 23/2/2017.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã chỉ định ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ tạm thời phụ trách công việc điều hành công ty cho đến kỳ đại hội cổ đông gần nhất và giải quyết các chế độ, phúc lợi cho ông Võ Văn Thành theo đúng quy định.

Trước đó, ông Võ Văn Thành Nghĩa đã bán thành công 1.397.000 cổ phiếu/1.397.007 cổ phiếu đăng ký từ ngày 19/1/2017 đến ngày 17/2/2017 theo phương thức thỏa thuận. Ước tính ông Nghĩa thu về được gần 133 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Nghĩa còn 7 cổ phiếu lẻ.

Ông Võ Văn Thành Nghĩa sinh năm 1964, là tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ông Nghĩa bắt đầu làm việc tại Thiên Long từ năm 2006 với chức vụ Tổng giám đốc và từ tháng 5/2012 ông được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất hợp quý 4/2016, doanh thu thuần của Thiên Long đạt trên 509 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 2.162 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2016 đạt 25,65 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 240 tỷ đồng. EPS năm 2016 đạt 5.506 đồng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm