Đông Anh phấn đấu lên quận vào năm 2025

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đông Anh cần tập trung quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được thành phố phê duyệt. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra, kinh tế trên địa bàn huyện chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; sản xuất nông nghiệp chậm hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao; các cụm công nghiệp thuộc huyện chưa trở thành các cụm công nghiệp hiện đại, hiệu quả cao...

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đông Anh chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh. Đông Anh cũng cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng. 

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đông Anh cần tập trung quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được thành phố phê duyệt. Bởi theo quy hoạch chung của Thủ đô, Đông Anh sẽ là trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại giao dịch quốc tế; trung tâm du lịch sinh thái và thể thao, vui chơi giải trí của thành phố; công nghiệp kỹ thuật cao, nghiên cứu và phát triển; khu công viên bảo tồn văn hóa, lịch sử di tích thành Cổ Loa.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch nông thôn mới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đông Anh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính.

Ngoài ra, khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đô thị. Khai thác, phát huy có hiệu quả các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại các xã Vân Hà, Liên Hà, Bắc Hồng, Thụy Lâm gắn với đảm bảo môi trường...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm