Đồng Tháp phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

(PLVN) -Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Đợt thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua để phổ biến, học tập và nhân rộng.
Nội dung thi đua tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc, tác phong công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức. Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng tỉnh Đồng Tháp, khuyến khích xây dựng và đưa vào sử dụng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian thi đua, từ ngày phát động đến hết tháng 9/2020. Đợt thi đua sẽ tổng kết gắn với dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm