Đồng Tháp tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

(PLVN) - Ngày 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các Sở, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND cấp huyện tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), chi phí cho doanh nghiệp.

Theo đó, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các TTHC mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, bảo đảm tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020.

Để thực hiện những yêu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đề nghị Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân ngay sau khi Bộ Công an hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng Tháp tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp ảnh 1
 Cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắp máy cũng triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay sau khi Trung ương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục này.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng cần thực hiện việc chia sẻ dữ liệu, đăng kiểm có ký số đối với dịch công trực tuyến kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông và đổi giấy phép lái xe mức độ 4 khi việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoàn thành trong tháng 6/2020.

Tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, kết nối, tích hợp các TTHC thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; chuẩn hóa mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử trước ngày 15/4; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm