Đồng Tháp triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

(PLVN) - Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Văn bản chỉ rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động tổ chức thực hiện theo ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý vừa đảm bảo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai thực hiện “Tháng hành động vì ATTP” bắt đầu từ ngày 15/4 đến 15/5/2020. 

Theo đó: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin tại địa phương, đặc biệt huy động hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, khích lệ những mô hình sản xuất thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương... 

Thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn, công khai tên các cơ sở, cá nhân vi phạm và biểu dương các cơ sở thực hiện tốt về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, các đoàn thanh tra, kiểm tra phải tổ chức đầy đủ thành phần, chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp cũng đã có lưu ý đối với công tác tuyên truyền và công tác thanh, kiểm tra đều phải được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm