Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài: Doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện nào?

(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là DN dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật DN, đáp ứng các điều kiện như:  Vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng; Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông phải là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư. 

Ngoài đòi hỏi Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, Nghị định 38/2020/NĐ-CP cũng yêu cầu DN dịch vụ phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định: Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của DN dịch vụ hoặc được DN dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu  như: Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; Diện tích phòng học trung bình 1,4m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

Liên quan đến tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập, Nghị định 38/2020/NĐ-CP xác định tiền ký quỹ của DN đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP bắt buộc DN đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện việc ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại và DN ký kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan và thực hiện theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Mức tiền ký quỹ của DN bằng 10% tiền vé máy bay một lượt hạng phổ thông tại thời điểm DN ký quỹ từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký.

Ngoài ra, Nghị định 38/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể thêm về điều kiện, hồ sơ, thủ tục giới thiệu DN dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản, Đài Loan và khu vực Trung Đông. Theo đó, DN dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Đài Loan, được xem xét giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của các nước nói trên. 

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Văn bản đề nghị theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định này; Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại Điều 25 của Nghị định này (nếu thay đổi so với hồ sơ DN tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – LĐ-TB&XH). Thủ tục đăng ký: DN nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ LĐ-TB&XH; 

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản chấp thuận để DN đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc các nước nói trên. Trường hợp không chấp thuận, Bộ LĐ-TB&XH trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2020, thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ. Đồng thời bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng LĐ- TB&XH ban hành quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm