Gần 103.000 người, hộ kinh doanh ở Cao Bằng cần được hỗ trợ do dịch Covid-19

(PLVN) - Qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh Cao Bằng có khoảng 103.000 người, hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Cao Bằng đã đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể để sớm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cao Bằng đã đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể để sớm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, nhóm đối tượng được hỗ trợ từng tháng, tối đa không quá 3 tháng, gồm khoảng 1.200 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương;

Khoảng 30.000 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; k

Khoảng 1.680 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm đối tượng được hỗ trợ 3 tháng, chi trả 1 lần gồm: 33.616 hộ nghèo, 18.733 hộ cận nghèo, 16.757 người là đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 1.838 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngoài ra, 71 hộ tại huyện Hạ Lang không xuất bán được mía nguyên liệu sang Trung Quốc do dừng việc thông thương với Trung Quốc đề nghị hỗ trợ bằng 50% giá mía xuất bán.

Tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 để sớm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm