Giảm giá xăng dầu đồng loạt từ 15h hôm nay

Xăng E5RON9 giảm 310 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg....

Thông tin từ Bộ Công thương, để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đới với dầu mazut lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít/kg).

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 200 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít), các loại khác không chi (kỳ trước chi 200-500 đồng/lít/kg, tùy loại).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h hôm nay, 16/10, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng được điều chỉnh: xăng E5RON92 giảm 310 đồng/lít, giá bán trên thị trường không cao hơn 19.470 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.795 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít, giá bán không cao hơn 16.223 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 528 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.258 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 12.816 đồng/kg.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm