Hà Nam quán triệt văn bản của trung ương về chống chạy chức, chạy quyền

(PLVN) - Ngày 10/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam Phạm Tư Lành đã quán triệt Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; những nội dung, yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự như tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên…

Hội nghị cũng đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi quán triệt Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Ông Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh về các hành vi chạy chức, chạy quyền, việc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tiếp tục đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thưc hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; phân công trách nhiệm rõ cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để đảm bảo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp thành công…

Đối với việc xây dựng đề án nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, thực hiện đúng chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy trong đó có xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy viên từng địa bàn, lĩnh vực quan trọng, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo phương châm coi trọng chất lượng...

Bí thư Hà Nam Lê Thị Thủy cũng lưu ý về việc cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205 của Bộ Chính trị… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm