Hà Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(PLVN) - Sáng 16/12, Huyện ủy Bình Lục tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hà Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ Bình Lục tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc đăng ký học tập, làm theo gương Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Không những vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Huyện ủy Bình Lục coi là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt gắn với thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII. 

Để việc học tập, làm theo Bác được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục chú trọng xây dựng các mô hình cụ thể. Theo đó, các mô hình đều góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, giải quyết những vấn đề phát sinh, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm với công việc, tác phong gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân của cán bộ đảng viên, người đứng đầu.

Hà Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ảnh 1
Các cá nhân có thành tích tiêu biểu được Huyện ủy Bình Lục khen thưởng. 

Qua xây dựng mô hình điểm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, giúp địa phương về đích sớm trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới Huyện ủy Bình Lục tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 gắn với tổ chức tốt những sự kiện chính trị trọng đại đất nước, của tỉnh. 

Đặc biệt là chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình đã xây dựng, tiếp tục nhân rộng mô hình phù hợp với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Nhân dịp này, 15 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Huyện ủy Bình Lục khen thưởng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm