Hà Nội bổ sung 3.5 tỷ đồng để xét nghiệm sàng lọc COVID-19

(PLVN) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản, thông báo việc bổ sung kinh phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các trường hợp được cách ly tập trung trước khi bàn giao về cách ly tại địa phương, số tiền 3,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố.

Hà Nội bổ sung 3.5 tỷ đồng để xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng mua vật tư để lấy mẫu xét nghiệm, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thực hiện xét nghiệm; thuê các đơn vị đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 thực hiện xét nghiệm.

Lãnh đạo Thành phố giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đúng quy trình, thủ tục, chế độ quy định; sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyến toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tổ chức thực hiện cách ly triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19; phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã và các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đúng quy định.

Hà Nội bổ sung 3.5 tỷ đồng để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ảnh 1
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, các đơn vị được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 sẽ tiến hành xét nghiệm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; lập và phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các trường hợp được cách ly tập trung trước khi bàn giao về cách ly tại địa phương theo đúng các chế độ, định mức hiện hành đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, đúng giá cả thị trường, giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tổ chức thực hiện cách ly triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19; phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã và các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm