Hà Nội: Cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống COVID-19.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống COVID-19.

Thành phố Hà Nội đã thực hiện qua 3 đợt giãn cách trên phạm vi toàn Thành phố, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức tự giác cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô về việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đẩy lùi nhanh dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố ban hành kế hoạch đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND TP yêu cầu quá trình thực hiện phải bám sát nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19,các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đảm bảo phù hợp đối tượng, địa bàn; Đẩy mạnh PBGDPLvề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều hình thức và nội dung phù hợp; Các hình thức tuyên truyền phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương điển hình trong việc tuyên truyền, chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân Thủ đô....

Kế hoạch nêu rõ các nội dung và hình thức tuyên truyền, trong đó nhiều hình thức tuyên truyền đang được TP phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay như Thông tin, tuyên truyền trên báo, đài; Tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng; Tuyên truyền trên phần mềm ứng dụng, internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...; Tuyên truyền qua tin nhắn điện tử; Tuyên truyền lưu động…

UBND TP giao trách nhiệm cụ thể đến các ngành liên quan trong thực hiện kế hoạch. Trong đó, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố sẽ chủ trì phối hợp các đơn vị triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị,UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch và giám sát, kiểm tra việc tổ chức triển khai Kế hoạch, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ động tham mưu Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố kịp thời chỉ đạo về công tác tuyên truyền PBGDPLtrên địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố;

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPLvề phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp. Từng bước phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thành phố xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân Thủ đô; Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả; Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tuyên truyền, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chấp hành pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Cùng chuyên mục
Giáo sư Hoàng Chương xúc động khi được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Giáo sư Hoàng Chương: “Tôi mong muốn người dân thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông”

(PLVN) -Ở tuổi U90, Giáo sư Hoàng Chương không còn sức khỏe như trước, đi phải có người dìu, giọng dần đuối nhưng bù lại, ông vô cùng minh mẫn với trí nhớ tuyệt vời vượt tuổi tác. Khi nhắc tới văn hóa dân tộc cũng như dự án văn hóa giao thông, vị giáo sư cao niên hào hứng ngược về miền ký ức.

Đọc thêm