Hà Nội chuẩn bị sơ kết phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(PLVN) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Mục đích nhằm đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền; công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát.

Đối với cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn thành phố; tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu vào trung tuần tháng 4/2021. Cấp cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết hoàn thành trong tháng 3/2021.

Ban Thường vụ  Thành ủy xác định tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm