Hà Nội có gần 1.500 thủ tục được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

(PLVN) - Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn TP Hà Nội đã lên đến con số 1.448.

Người dân Thủ đô làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Người dân Thủ đô làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Đây là một trong những nội dung tại Báo cáo số 137/BC-UBND của UBND TP Hà Nội vừa gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng Chính phủ điện tử của TP Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công TP cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn. 

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.448, trong đó: 1.125 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 323 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, đã triển khai 61/87 thủ tục hành chính theo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai trong năm 2018-2019 của Chính phủ, đạt 70,1% chỉ tiêu. 

Về nhiệm vụ rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử, Hà Nội cho biết, 90% các cuộc họp của UBND TP diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. 
Ngoài ra, thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ tháng 12/2019, Hà Nội đã tích hợp 07 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: (1) Thông báo hoạt động khuyến mãi; (2) Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp; (3) cấp chứng chỉ hành nghề y dược; (4) cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; (5) cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; (6) Cấp bản sao trích lục hộ tịch; (7) Đăng ký khai sinh. 

TP đã tích cực triển khai đưa vào vận hành Hệ thống Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của TP đến 22 sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

TP cũng đã hoàn thành kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi theo hướng tập trung, tích hợp tại Trung tâm dữ liệu, làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành dữ liệu lớn (Bigdata) đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Căn cứ kế hoạch công nghệ thông tin TP Hà Nội năm 2019, Thành phố đã và đang duy trì, triển khai các hệ thống thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm: Cơ sở dữ liệu dân cư, Cơ sở dữ liệu tài chính; Cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp; kết nối liên thông giữa TP với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm