Hà Nội có thể triển khai thí điểm thi tuyển một số chức danh từ năm 2021

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị sớm hoàn thiện Đề án về thí điểm thi tuyển một số chức danh để triển khai từ năm 2021.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp thứ 18 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách. Cùng với đó, thành phố có các hình thức tôn vinh, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn nghỉ công tác do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, điều này thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch công tác đã đề ra; các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo; chủ động thực hiện ngay các quy định mới như Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019…

“Quá trình thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tính nhân văn của Thủ đô. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng”, Bí thư Thành ủy lưu ý.

Về các nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, sớm hoàn thiện Đề án về thí điểm thi tuyển một số chức danh để triển khai từ năm 2021; hoàn thiện tờ trình tiếp tục thí điểm mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thêm 3 năm tính từ ngày 10/3/2020. 

Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch 171-KH/TU; sớm trình Thành ủy xem xét, cho ý kiến về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường cũng như Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường nghỉ công tác khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. 

Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu, xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến các công việc cụ thể như hoàn thành xét tuyển đối với các giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm Điều hành thông minh thành phố…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm