Hà Nội duyệt chi hơn 505 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì đại dịch Covid-19

(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kinh phí hơn 505 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của TP Hà Nội và yêu cầu thực hiện ngay từ hôm nay - 29/4/2020.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020, UBND TP đã chính thức phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 TP Hà Nội số tiền là 505,6 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

UBND TP cũng giao trách nhiệm cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, tham mưu báo cáo UBND TP theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả rà soát của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, có hơn 1,4 triệu người thuộc diện được hỗ trợ vì gặp khó khăn do dịch Covid-19 . Tổng kinh phí dự kiến trên 3.500 tỷ đồng.

Trước mắt, TP sẽ tổ chức hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐTBXH tham mưu, báo cáo UBND TP bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định 1757 giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của TP Hà Nội trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai quyết định và chỉ đạo các cơ quan liên quan, bảo đảm chi trả cho các đối tượng đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp, tổ chức thực hiện ngay từ ngày 29/4/2020; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. Xử lý nghiêm các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định này.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm