Hà Nội phát động tháng thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 11/9 đến hết ngày 10/10. Tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 - 9/11.

Hà Nội phát động tháng thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật

UBND Thành phố Hà Nội mới ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố năm 2018.

Theo đó, UBND Thành phố phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXNCH Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật”, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Thi đua tổ chức triển khai chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh; đời sống ứng xử hàng ngày của người dân... nhằm nâng cao ý thức pháp luật; thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng; sáng tạo, nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện, yêu cầu tình hình thực hiện sở, ngành, đoàn thể, địa phương như tổ chức mít tinh, cổ động, triển lãm, trưng bày, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật...

Đối tượng thi đua là UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, UBND cấp huyện; Tòa án nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của MTTQ Việt Nam Thành phố, cấp huyện, cấp xã; Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố; các tập thể nhỏ trực thuộc các cơ quan, đơn vị này.

Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại một trong các cơ quan, tổ chức quy định nêu trên.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm