Hà Nội siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công

(PLVN) - Sở Tài chính Hà Nội vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc TP; UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ rà soát, báo cáo công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong công văn, Sở Tài chính đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc TP; UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm rà soát, kê khai, báo cáo chi tiết kết quả triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt; đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đang được giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (về sắp xếp lại, xử lý tài sản công) gửi Sở Tài chính theo đúng thời hạn quy định để tổng hợp, trình UBND TP xem xét, phê duyệt theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định phương án xử lý; nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định (chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng tài sản công không đúng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...; nộp toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm