Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

(PLVN) - Sáng 7/12, HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 18 nhằm xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND TP tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP bằng các nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện.

Theo đó, trên cơ sở rà soát kết quả kinh tế - xã hội đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, HĐND TP xem xét, quyết nghị một số nội dung như: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, định hướng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội… Nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương nhưng đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của Hà Nội.

Tiếp đó, HĐND TP cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan; thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị HĐND TP quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2021 với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Với chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, HĐND TP cần xem xét, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc, tồn tại kéo dài nhiều năm.

Đồng thời, để các Nghị quyết của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, HĐND TP cần sớm thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách, "để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở...".

Chiều cùng ngày, HĐND TP khóa XV tiếp tục làm việc, tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm