UBND Hà Nội giảm từ 102 ban chỉ đạo xuống còn 28

(PLO) - Thông tin từ Ban chỉ đạo Thành phố về tổ chức bộ máy và biên chế,  Thành ủy giảm từ 17 ban chỉ đạo còn 12 ban, UBND Thành phố giảm từ 102 ban Chỉ đạo còn 28 ban.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử UBND TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử UBND TP Hà Nội.

Chiều 10/4, Ban chỉ đạo Thành phố về tổ chức bộ máy và biên chế tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá kết quả hoạt động Quý I/2018, việc sắp xếp một số đơn vị, cơ chế tự chủ tài chính và chế độ khuyến khích tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Hội nghị ghi nhận, trong 3 tháng đầu năm, một khối lượng công việc lớn, có nhiều việc mới đã được triển khai, tiêu biểu như xây dựng và ban hành 4 kế hoạch, trong đó, 2 kế hoạch quan trọng liên quan đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch về quản lý tổ chức bộ máy và biên chế năm 2018; kiện toàn các ban chỉ đạo của Thành phố, trong đó, Thành ủy giảm từ 17 ban chỉ đạo còn 12 Ban Chỉ đạo; UBND Thành phố giảm từ 102 Ban Chỉ đạo còn 28 Ban Chỉ đạo; khẩn trương triển khai xây dựng thí điểm đề án chính quyền đô thị; xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho việc thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh quận, huyện...

Hội nghị cũng thảo luận, nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Thành phố trong Quý II/2018 cũng như thời gian tiếp theo. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Thành phố về tổ chức bộ máy và biên chế nêu rõ, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các Ban Chỉ đạo theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung xây dựng và triển khai Đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt quận, huyện, thị xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 6 Đề án nhánh. Đối với khối các cơ quan chính quyền cần tập trung thực hiện phương án nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm