Xem xét đầu tư, xây dựng 3 huyện Hà Nội thành quận vào 2020

(PLVN) - Sáng qua (14/2), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2019.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2019.

Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND TP, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến về Đề án đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2020; Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020; Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

Tập thể UBND TP cũng xem xét, góp ý vào việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND (ngày 8/7/2013) của UBND TP ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn TP; dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau hội nghị tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII.

Các nội dung khác được đưa ra xem xét tại phiên họp còn có Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2030, thay thế Quyết định số 3075/QĐ-UBND (ngày 12/7/2012) của UBND TP về Quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Quy chế quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP; Quyết định phê duyệt Đề án Quản lý rủi ro về theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm