Hà Nội khẩn trương chuyển nguồn ngân sách cấp TP năm 2018 sang năm 2019

(PLVN) - Sở Tài chính Hà Nội vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã... trên địa bàn TP thực hiện việc chuyển nguồn ngân sách cấp TP năm 2018 sang năm 2019.

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo công văn, để có cơ sở rà soát, đối chiếu và thuyết minh số liệu chuyển nguồn ngân sách cấp TP năm 2018 sang năm 2019 phục vụ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2018, báo cáo UBND trình HĐND TP, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị khẩn trương rà soát, đối chiếu số liệu chuyển nguồn ngân sách cấp TP với Kho bạc Nhà nước; gửi báo cáo chuyển nguồn ngân sách cấp TP về Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Sở Tài chính theo đúng thời gian và biểu mẫu đã hướng dẫn để Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội đối chiếu, tổng hợp theo quy định.

Trường hợp đơn vị không thực hiện đối chiếu và báo cáo số liệu chuyển nguồn theo hướng dẫn của liên ngành, Sở Tài chính sẽ ghi nhận là đơn vị không có nhu cầu chuyển nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019 và số dư dự toán, tạm ứng kinh phí năm 2018 còn lại của đơn vị sẽ bị hủy bỏ, thu hồi theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm