Hà Nội phải tăng chi để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao UBND và HĐND TP tính toán cẩn trọng, tăng chi cho việc thực hiện các quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch.

Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện kịch bản tăng trưởng trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện kịch bản tăng trưởng trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 3/4, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao Ban cán sự UBND TP hoàn thiện kịch bản tăng trưởng và sớm công bố để các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện.
Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP cập nhật tình hình đã thay đổi nhanh chóng, nhất là các nội dung lớn trong các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng của TP trong năm 2020.
Theo đó, "Hà Nội phải điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng nhưng trên tinh thần: Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của kịch bản 1 đạt 7,5% và bám sát mục tiêu kịch bản 2, tăng trưởng ở mức 6,42%” - Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý. 

Đồng thời, để giải ngân vốn đầu tư công, chính quyền cần phân loại các dự án từ cấp thôn, xã, phường, thị trấn, quận, huyện và TP để tháo gỡ, đốc thúc thật mạnh sau thời kỳ cách ly xã hội để tiến tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, trong đó quyết liệt triển khai các dự án hoàn thành trong năm nay.

Bí thư Thành ủy giao UBND và HĐND TP tính toán cẩn trọng, tăng chi cho việc thực hiện các quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch,
Không giảm chi cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội; cắt giảm 5% chi thường xuyên của các cấp, ngành trong 9 tháng cuối năm và huy động thêm nguồn lực của xã hội trong phòng chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm