Hà Nội: Tăng cường giám sát việc quản lý, điều hành thu gom xử lý rác thải

(PLVN) - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình thực hiện Thông báo số 03-TB/TU, ngày 26/10/2020 của Thành ủy về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo thông báo, Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và đời sống của người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và địa bàn huyện Sóc Sơn nói chung, tiềm ẩn các nguy cơ cao về vệ sinh môi trường TP, cần có các giải pháp căn cơ và lâu dài để giải quyết triệt để, bền vững các vấn đề nêu trên. 

Do đó, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các tồn tại, hạn chế trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị quán triệt và tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 03-TB/TU, ngày 26/10/2020, của Thành ủy; Văn bản số 5148/UBND-ĐT, ngày 27/10/2020, của UBND TP và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP về xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn…

Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc ép nước, chôn lấp rác và xử lý nước rỉ rác được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm