Hà Nội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

(PLVN) - Ngày 21/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. 

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Tại Phiên họp, tập thể UBND TP cho ý kiến về việc Ban hành Quy chế “Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của TP Hà Nội”; ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025; ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn TP; ban hành Quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội. 

Tập thể UBND TP cũng cho ý kiến, biểu quyết các Quyết định về việc bãi bỏ một số Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa; Kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2020; Kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội trong năm 2020.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm