Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

(PLVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn căn cứ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành, các chính sách đặc thù đã được UBND TP chấp thuận, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn).

Công trình xây dựng tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn.

Công trình xây dựng tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn.

Trong đó, cần xử lý ngay các tồn tại về mặt bằng và hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với ô chôn lấp 1.1 trước ngày 31/12/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương tổng hợp, báo cáo cụ thể, kèm theo hồ sơ số liệu chi tiết, đầy đủ (không báo cáo chung chung).

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tích cực, chủ động phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn kịp thời hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện đúng, đầy đủ các cơ chế, chính sách đã được chấp thuận tại dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Công an TP tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nội bộ địa phương, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm