Hải Dương nhất trí chủ trương thành lập cụm công nghiệp Bình Minh - Tân Hồng

(PLVN) - Mới đây, tại hội nghị lần thứ 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã nhất trí chủ trương thành lập cụm công nghiệp Bình Minh - Tân Hồng (huyện Bình Giang) do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Ông Hiển cũng quán triệt cần chọn lọc ngành nghề hoạt động tại đây, kiên quyết không đồng ý tiếp nhận đầu tư đối với những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Hội nghị lần thứ 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Hội nghị lần thứ 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Tại hội nghị lần này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương cho biết, cụm công nghiệp Bình Minh - Tân Hồng có diện tích khoảng 38 ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường; ngành công nghiệp hỗ trợ; ngành có thế mạnh của địa phương. Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp này nhằm tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Qua quá trình thảo luận, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đã nhất trí chủ trương thành lập cụm công nghiệp Bình Minh – Tân Hồng và giao cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại số lượng ngành nghề cho phù hợp với quy mô diện tích, trên cơ sở lựa chọn ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường. Việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Huyện Bình Giang cần chủ động, tích cực giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai, đi vào hoạt động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cũng nhất trí chủ trương thành lập cụm công nghiệp Bình Minh-Tân Hồng do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Ông Hiển cũng đặc biệt lưu ý, quán triệt việc cần chọn lọc ngành nghề hoạt động tại đây, kiên quyết không đồng ý tiếp nhận đầu tư đối với những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm