Hải Dương tạm dừng tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi các cơ sở Cai nghiện ma túy và các Trung tâm: Bảo trợ Xã hội, Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch hiệu quả

Tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch hiệu quả

UBND tỉnh Hải Dương có ý kiến chỉ đạo đối với các Cơ sở Cai nghiện ma túy như sau: Tạm dừng việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy. Đối với những hồ sơ đã được lập và chuyển sang Toà án nhân dân cấp huyện thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Tạm dừng tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện và người nghiện ma túy thuộc đối tượng cơ sở xã hội vào các cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương. 

Bên cạnh đó, để phòng chống dịch hiệu quả UBND tỉnh Hải Dương cũng có ý kiến chỉ đạo đối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội: Theo đó, sẽ tạm dừng thăm gặp, tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng tập trung tại 02 Trung tâm. 

Thời gian tạm dừng vào các cơ sở và trung tâm trên kể từ ngày 18/08/2020 đến hết ngày 06/9/2020.

Đồng thời, các cơ sở bố trí tối thiểu 50% cán bộ, viên chức, người lao động làm việc liên tục và ở lại tại Trung tâm, thời gian 14 ngày kể từ ngày 18/8/2020. Số cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà phải thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi đơn vị triệu tập.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường vệ sinh khử trùng, diệt khuẩn; thường xuyên phổ biến các kỹ năng phòng, chống dịch cho các cán bộ, viên chức, người lao động và đối tượng; đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự tại đơn vị.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm