Hải Dương tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Sáng 30/9, tại Trung tâm văn hóa xứ Đông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương.
Các cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương cho biết: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là sự kết tinh của các phong trào thi đua, nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Phong trào ngày càng nhân rộng, cổ vũ, động viên, bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến. Đây cũng là dịp để tổng kết, đánh giá những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua và phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, biện pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.    

Hải Dương tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 1
 Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tỉnh Hải Dương thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ các phong trào đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. 

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” để bù lại suy giảm kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Đồng thời, đổi mới phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đề ra.

Hải Dương tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 2
 Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc.

Tham luận tại đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến của tỉnh cũng đã trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp đột phá, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhiệt liệt chào mừng các đại biểu cùng 280 đại biểu là những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của  các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh những năm qua.

Theo ông Hiển, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc nhìn lại, có thể thấy phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh trong những năm qua còn một số hạn chế như: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều…

Hải Dương tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 3
 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại đại hội.

Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị, thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến và những giải pháp đã được đúc kết tại đại hội hôm nay.

Đồng thời, các cấp các ngành cần tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là về vị trí địa lý, di sản văn hóa và bản sắc con người xứ Đông nhằm phát triển Hải Dương nhanh và bền vững.

Tại đại hội đã tuyên dương, trao Huân chương cho 9 tập thể, cá nhân, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 đơn vị, trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 9 đơn vị, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân.

Hải Dương tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 4
Các đại biểu tiên tiến được trao tặng khen thưởng. 

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Dương Thái đã phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và tích cực tham gia phong trào thi đua trong trong giai đoạn tới.

Đại hội đã cử 11 đại biểu điển hình tiên tiến và 1 đại biểu khách mời dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đọc thêm