Hải Phòng: Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt

(PLVN) - Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai, lũ lụt đang diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành công văn số 7508/UBND-NC2 về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt.

Trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tập trung thông tin, phổ biến các quy định pháp luật bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh; quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của nhà sản xuất hàng tiêu dùng, nhà phân phối sản phẩm; trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức cung cấp các dịch vụ cho người dân; trách nhiệm của tổ chức và xã hội hỗ trợ người dân gặp nạn; các quy định về huy động, hỗ trợ, tài trợ, chính sách y tế, giáo dục, việc làm; việc xử lý các hành vi đầu cơ, trục lợi…

Thực hiện các hình thức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và pháp luật có liên quan cần linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực; truyển tải đầy đủ, kịp thời. Trong đó chú trọng hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số để cán bộ, nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, chấp hành pháp luật có hiệu quả.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm