Hải Phòng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(PLVN) - Ban Dân vận Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận.

Năm 2020, các cấp ủy đảng từ TP tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên nhiều lĩnh vực: phòng, chống dịch Covid-19, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đảm bảo công tác an sinh xã hội; nắm bắt tình hình nhân dân, đồng thời lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản theo đúng các quy định của pháp luật.

Trong 5 năm (2016 - 2020), phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Thành ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo triển khai, huy động được cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương, đơn vị, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP đạt được có sự đóng góp quan trọng của hệ thống dân vận các cấp. Hệ thống dân vận của TP đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, địa phương, đơn vị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt để vận động nhân dân đồng thuận, tích cực ủng hộ các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của TP, địa phương.

Để công tác dân vận tích cực đóng góp, tham gia sâu vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các cấp chính quyền tiếp tục rà soát, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quyết định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính đảm bảo thống nhất, đồng bộ để thực hiện.

Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp còn tồn đọng và những vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 40 cá nhân có nhiều; UBND TP tặng bằng khen 24 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm