Hải Phòng tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

(PLVN) - Ngày 11/11, Sở Tư pháp Hải Phòng đã tổ chức hội nghị “Giới thiệu Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và đánh giá tình hình thi hành luật trong giai đoạn hiện nay”.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Tịnh cho biết, công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã nhận định về những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội; xói mòn các thể chế và giá trị dân chủ, đạo đức; tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một trong những nguy cơ dẫn đến sự tồn vong của chế độ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Hải Phòng tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 ảnh 1
 Hơn 150 cán bộ Tư pháp Hải Phòng được giới thiệu về Luật Phòng chống tham nhũng.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi vào năm 2007, 2012. Qua 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cho thấy quy định của Luật còn bất cập, chưa đồng bộ với quy định của đạo luật khác được Quốc hội thông qua. Nhằm nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 được ban hành, khắc phục được hạn chế của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Theo Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Tịnh, việc tổ chức hội nghị  “Giới thiệu Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và đánh giá tình hình thi hành luật trong giai đoạn hiện nay” cũng là một trong những biện pháp ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; xây dựng văn hóa và tạo ra thói quen phòng chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức và tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 đồng thời phổ biến tới hơn 150 cán bộ tư pháp trên địa bàn Hải Phòng về việc thi hành luật trong điều kiện hiện nay.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm