HĐND Kiên Giang bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

(PLVN) - Sáng 7/7, Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 xem xét quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

HĐND Kiên Giang bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Trước đó, tại Quyết định số 1909-QĐNS/TW ngày 16/3/2020, Ban Bí thư đã quyết định cho thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng  cá nhân đối với đồng chí Phạm Vũ Hồng. 

HĐND Kiên Giang bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 1
 Bà  Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình (thứ nhất từ trái sang) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, HĐND tỉnh đã giới thiệu và bầu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với sự thống nhất của các đại biểu 53/57, đạt 88,33% trên tổng số 60 đại biểu HĐND tỉnh).

HĐND Kiên Giang bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 2
 Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua các nghị quyết về việc xác nhận miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Vũ Hồng; nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Thanh Bình. Kết quả, 100 % đại biểu HĐND tỉnh có mặt thống nhất. 

Ông Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 15/3/1967, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Tham gia cách mạng năm 1983, ngày vào Đảng chính thức 19/9/1991. Trình độ văn hóa 12/12, trình độ chính trị là cử nhân, trình độ chuyên môn là Đại học kinh tế, Thạc sĩ kinh tế./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm