Hệ thống dân vận tỉnh Ninh Bình vân động xây dựng 12 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo

(PLVN) - Ngày 2/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Các nội dung của "Năm Dân vận khéo" được tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động của Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã phối hợp nắm tình hình nhân dân, công nhân, người lao động, tình hình tôn giáo, dân tộc, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết vấn đề phát sinh và những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào thi đua "Dân vận khéo" được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Hệ thống dân vận tỉnh đã chủ trì tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo hỗ trợ kinh phí xây dựng được 12 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 900 triệu đồng (trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo hỗ trợ xây dựng 6 nhà, với số tiền trên 600 triệu đồng)...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. 

Đồng thời đề nghị hệ thống dân vận trong tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tích cực vào công tác tổ chức đại hội đảng bộ của cấp mình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; sâu sát cơ sở, chủ động thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, công nhân lao động, tình hình tôn giáo, dân tộc.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu thi đua đã ký kết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kiện toàn sau đại hội đảng các cấp; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác dân vận và phong trào thi đua năm 2020; tổng kết các chương trình phối hợp với các ngành; chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng thiết thực, hiệu quả...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm