Hiệu quả từ việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại 32 xã, phường của TP Thái Nguyên

(PLVN) - Nhờ cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực nên 6 tháng đầu năm 2020 hàng ngàn hồ sơ đã được UBND TP Thái Nguyên tiếp nhận đã được giải quyết rất nhanh chóng, chính xác và mang lại hiệu quả cao.  

Cán bộ bộ phận một cửa của TP Thái Nguyên hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Cán bộ bộ phận một cửa của TP Thái Nguyên hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Theo UBND TP Thái Nguyên, nhờ duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã, phường đảm bảo kết nối 04 cấp nên công tác cải cách hành chính mang lại nhiều kết quả rất tích cực.

Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của TP. Thái Nguyên đã tiếp nhận 5.210 hồ sơ, đã giải quyết xong: 4.927 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,5%;  trong đó có 971 hồ sơ mức độ 3, hồ sơ đang trong hạn giải quyết 283. Bên cạnh đó, công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ thành phố Thái Nguyên năm 2020 được thực hiện rất bài bản và tinh gọn.

“Có được kết quả tích cực này  là nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, cùng với sự thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ thành phố đến cơ sở. Kết quả cũng thể hiện việc thực hiện rà soát công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt”- bà Lê Lan Quyên, Chánh Văn Phòng HĐND, UBND TP. Thái Nguyên đánh giá.

Để bộ máy hành chính TP tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt nhất, trong thời gian tới, UBND TP Thái Nguyên cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát cắt giảm quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới tổ chức và công dân.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ngoài ra, công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị cũng được nhấn mạnh, tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Cùng với đó là đẩy mạnh việc tuyên truyền đến tổ chức, công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của TP, Dịch vụ công trực tuyến của UBND 32 xã, phường.

Bộ máy hành chính tốt luôn phải gắn với những công chức, viên chức hành chính tận tụy, liêm chính. Vì thế, TP Thái Nguyên Chú luôn chú trọng công tác thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ để thực hiện nhiệm vụ, các quy định nhà nước.

“TP nỗ lực việc thực hiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phầm mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã được áp dụng tại UBND TP và 32 xã, phường với mục tiêu 100% các thủ tục hành chính đều thực hiện đúng hạn” - bà Lê Lan Quyên, Chánh Văn Phòng HĐND, UBND TP Thái Nguyên nhấn mạnh.

 Cũng theo UBD TP Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2020, công tác tiếp công dân, xử lý đơn được duy trì thường xuyên các ngày trong tuần đảm bảo đúng quy định; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của TP được chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng năm 2020, TP đã tiếp 107 lượt công dân, tổng số đơn phải giải quyết là 227 đơn (trong đó: 08 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo, 199 đơn đề nghị). Đã giải quyết xong : 201/227 đơn, đạt 88,5% (trong đó: 05 đơn khiếu nại, 19 tố cáo, 177 đơn đề nghị).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm