Hộ nghèo của Hải Phòng được hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng để xây mới, sửa chữa nhà ở

(PLVN) -UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 52 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025.

Quận Lê Chân khởi công xây mới nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của Vietcombank.

Quận Lê Chân khởi công xây mới nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của Vietcombank.

Mục tiêu kế hoạch, phấn đấu 100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố có khó khăn về nhà ở, có nhu cầu xây mới, sửa chữa, đủ điều kiện đều được thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết 52 và việc xây mới, sửa chữa nhà phải đảm bảo được yêu cầu về diện tích, tiêu chí 3 cứng gồm nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của thành phố.

Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo phải đảm bảo đúng tiêu chí đối tượng, công khai, minh bạch; tiền và vật liệu được hỗ trợ phải sử dụng đúng mục đích, không sử dụng hỗ trợ vào mục đích khác.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo được xác định theo chuẩn nghèo quốc gia ở từng giai đoạn đảm bảo các điều kiện: có đăng kí hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng; có đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ đổ sập và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. 

Thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ bằng hai hình thức, đó là: ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ xi măng, gạch cho hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở.

Cụ thể, hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trong thời hạn tối đa 15 năm để xây mới, sửa chữa nhà ở, thời hạn trả hết nợ gốc tối đa 15 năm; mức vay tối đa được hỗ trợ (xây mới: 35 triệu đồng/hộ; sửa chữa: 20 triệu đồng/hộ).

Việc hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng mức tối đa (xây mới là 5,9 tấn xi măng /hộ và 14.000 viên gạch/hộ; sửa chữa là 2,95 tấn xi măng/hộ và 7.000 viên gạch/hộ).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, UBND thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Các hộ gia đình, đối tượng nếu đảm bảo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ về nhà ở theo quy định thì đăng ký nhu cầu hỗ trợ, thông báo khối lượng vật liệu xây dựng thực sự cần thiết, thời gian, địa điểm tiếp nhận vật liệu được hỗ trợ cho địa phương, tiếp nhận và xác nhận khối lượng vật tư hỗ trợ đã nhận được để làm cơ sở thanh toán. Việc sử dụng vật liệu hỗ trợ phải đúng mục đích, không được bán hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đối tượng, điều kiện nhà ở đối với hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở đảm bảo đúng quy định;

Chịu trách nhiệm và được phép chủ động điều chỉnh, sửa đổi hình thức hỗ trợ cho hộ nghèo; tổ chức việc lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng theo quy định để thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở; chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng vật tư hỗ trợ cho các hộ nghèo, minh bạch trong thực hiện chính sách, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Đối với đơn vị trúng thầu cung cấp vật liệu xây dựng phải cung cấp đúng chủng loại, chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa, đủ khối lượng và đúng tiến độ giao kết của các địa phương đơn vị.

Đồng thời, chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng đến địa điểm theo thông báo của địa phương, lập biên bản và các thủ tục xác nhận khối lượng giao nhận với hộ gia đình.

Trước ngày 25 hàng tháng, hàng quý phối hợp với địa phương được cung cấp vật liệu xây dựng ký xác nhận nợ để làm cơ sở thanh toán… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm