Hỗ trợ quân nhân, viên chức, lao động quốc phòng khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020

(PLVN) - Văn phòng Quân ủy Trung ương (QUTƯ) vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thường vụ QUTƯ về việc hỗ trợ quân nhân, viên chức, lao động quốc phòng và gia đình khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Sau khi xem xét báo cáo của Tổng cục Chính trị (TCCT) về việc đề nghị hỗ trợ quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng và gia đình khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020 Thường vụ QUTƯ đồng ý báo cáo, đề nghị của TCCT; giao TCCT chỉ đạo thực hiện bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Về đối tượng hỗ trợ: 1. Thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong quân đội (gọi chung là người có công) bị ảnh hưởng; 2. Quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị toàn quân sinh sống trên địa bàn; 3. Thân nhân của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động sinh sống trên địa bàn; 4. Các hộ dân bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp một hộ gia đình có nhiều đối tượng chung sống thì chỉ xét cho 1 đối tượng được thụ hưởng ở mức cao nhất.

Mức hỗ trợ: 1. Nhà bị sập, trôi hoàn toàn: 80 triệu đồng; 2. Nhà tốc mái hoàn toàn: 20 triệu đồng; 3. Nhà hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản trên 50 triệu đồng: 5 triệu đồng; 4. Các trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ 1, 2, 3 (như đã nêu ở trên) bị thiệt hại dưới mức 50 triệu đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong quân đội và mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ hy sinh, từ trần và Thông tư số 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Kinh phí hỗ trợ từ các nguồn: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” BQP; Quỹ “Vì người nghèo” BQP; kinh phí Nhà nước hỗ trợ theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 8/2/2012 và Thông tư số 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng BQP; nguồn kinh phí xã hội hóa từ các nguồn khác...

Thường vụ QUTƯ yêu cầu: Cục Dân vận, TCCT-Cơ quan Thường trực Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” BQP chủ trì, phối hợp với Cục Chính sách, TCCT-Cơ quan Thường trực Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” BQP và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, rà soát, tổng hợp, báo cáo thủ trưởng TCCT trình Thường vụ QUTƯ xem xét, quyết định hỗ trợ các đối tượng; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Cục Tài chính BQP chuyển tiền theo số lượng, danh sách đã được Bộ trưởng BQP phê duyệt và hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm