Hoà Bình phấn đấu 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

(PLVN) -  UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả thực hiện Quý I Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2020”.

Hoà Bình phấn đấu 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 21/01/2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình năm 2020, trong đó xác định 6 mục tiêu trọng tâm và 11 nhóm giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Trong quý I, các nội dung trọng tâm của chương trình được triển khai hiệu quả, mang lại kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, lan tỏa đến nhận thức của cán bộ các cấp và nhân dân. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được thực hiện quyết liệt tại các địa phương, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai bước đầu đạt hiệu quả.

Năm 2020, tổng số vốn đầu tư ngân sách Trung ương cấp là 720.060 triệu đồng (vốn đầu tư: 565.560 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 154.500 triệu đồng). Đến nay, toàn tỉnh đã có 88/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46% tổng số xã (sau sắp xếp lại đơn vị hành chính tòa tỉnh có 53/131 xã đạt chuẩn NTM, đạt 40,5%). Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Bình quân tiêu chí NTM toàn tỉnh đạt 15,1 tiêu chí/xã, toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí. Công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả và lan rộng đến nhận thức của cán bộ các cấp và nhân dân. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được thực hiện quyết liệt các tại địa phương, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai bước đầu hiệu quả.

Nhiệm vụ năm 2020, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra. Phấn đấu có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn NTM được công nhận xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 09/05/2018 của UBND tỉnh; đến hết năm 2020 sẽ có từ 53 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trở lên; cấp tỉnh thực hiện từ 23 sản phẩm OCOP trở lên; tăng cường nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá các huyện, thành phố đã triển khai nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, các huyện, thành phố bố trí nguồn lực để rà soát lại các xã để xây dựng kế hoạch trung hạn cho giai đoạn sau. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nhất là các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời chú trọng cải tạo giống đối với các loại cây chủ lực để nâng cao chất lượng, hướng tới thị trường là Thủ đô Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm