Học sinh, sinh viên Phú Quốc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Chiều ngày 16/03, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh này vừa có chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn huyện Phú Quốc nghỉ học từ ngày 17/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh, sinh viên Phú Quốc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 526/SGDDT-VP ngày 16/03/2020 về việc cho học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có ý kiến thống nhất cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn huyện Phú Quốc nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh, sinh viên Phú Quốc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có ý kiến thống nhất cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn huyện Phú Quốc nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng quyết định giao giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo đến các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn được biết và thực hiện; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc có các biện pháp quản lý học sinh, sinh viên, học viên và giáo viên trong thời gian nghỉ học, thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức dạy, học trên truyền hình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và đào tạo cũng cần phải phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan theo dõi sát sao tình hình dịch bênh Covid-19 gây ra, báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của đơn vị về Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đọc thêm