Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

(PLVN) - Ngày 7/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì.

Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố...

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

Phát biểu sau khi hội nghị trực tuyến kết thúc, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống tại một số sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã trên địa bàn huyện Yên Mô và Yên Khánh chưa triển khai thực hiện, do đó, yêu cầu UBND các huyện cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định.

Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ ảnh 1
 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Cùng với đó, các đơn vị cần quán triệt và phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đã kết nối, tích hợp. Tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân khai thác các thông tin, thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch 67, ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị định 09/2019 ngày 24/1/2019 của Chính phủ; trong đó, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 3/2020, phải kết nối theo quy chuẩn và lộ trình của Chính phủ, hướng dẫn, điều phối, chia sẻ dữ liệu; Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện báo cáo chữ ký số và ban hành quy chế vận hành hệ thống, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Ninh Bình. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị có liên quan, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm