Hơn 132 tỷ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung

(PLO) - Ngày 31/7, UBND tỉnh TT- Huế cho biết, đã phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung, với tổng vốn dự án là trên 123 tỷ đồng.

Mặt tiền Điện Kiến Trung (ảnh tư liệu)

Mặt tiền Điện Kiến Trung (ảnh tư liệu)

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị được giao tổ chức thực hiện. Trong tổng vốn dự án trên 123 tỷ đồng thì trong đó, trên 95 tỷ đồng để thực hiện tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung, đầu tư một số hạ tầng kỹ thuật như hệ thống phòng chống chữa cháy, thiết bị nội thất công trình và chống sét công trình và dự phòng phí hơn 25 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và các nguồn huy động khác.

Điện Kiến Trung là công trình kiến trúc- nghệ thuật quan trọng trong tổng thể di tích thuộc Tử Cấm Thành- Đại Nội Huế. Kiểu thức điện là hợp thể phong cách Âu châu gồm kiến trúc Pháp, kiến trúc phục hưng của Ý cùng pha thêm kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Đây là nơi sinh hoạt và làm việc của 2 vị vua cuối cùng triều Nguyễn là vua Khải Định và Bảo Đại.

Di tích Điện Kiến Trung là một trong những công trình tiêu biểu nhất được xây dựng dưới thời vua Khải Định (1916-1925), chứa đựng những giá trị lịch sử sâu sắc ở thời điểm xã hội phong kiến sắp suy tàn nhưng cũng lại là thời kỳ đã làm nên một diện mạo mới, độc đáo và đặc sắc trong kiến trúc cung đình Huế. Trước những biến cố của lịch sử, Điện Kiến Trung giờ chỉ còn là phế tích nền móng...

Dự án sẽ triển khai trong năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm