Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

(PLVN) - Ban Quản lý Di tích tỉnh Hải Dương vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.  

 

Tham gia tập huấn có 150 học viên là cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố; công chức văn hóa – xã hội, trưởng ban quản lý di tích, cụm di tích các xã, phường, thị trấn.

Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ảnh 1
Các đại biểu và học viên tham gia buổi tập huấn. 

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung về: Kỹ năng hướng dẫn tham quan du lịch tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia; Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; các biện pháp bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn tỉnh...

Việc tổ chức lớp tập huấn góp phần bổ sung những kiến thức cần thiết về di sản văn hóa cho cán bộ công chức, viên chức cơ sở và Ban quản lý các di tích. Đồng thời, là cơ hội để cán bộ trong ngành Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đọc thêm